Zarándoklás - Dr. Keresztes Szilárd ny. hajdúdorogi püspök szavai

Zarándoklás - Dr. Keresztes Szilárd ny. hajdúdorogi püspök szavai

A zarándoklás az emberiségnek ősi tapasztalata, a vallásos emberek fáradságos menetelése a szent helyek felé, hogy ott lélekben találkozzanak az Istennel, és így bűnbánatban megtisztulva térjenek vissza otthonukba. A zarándok magával hozza a szent hely lelkületét, a zarándoklat élményeit. Lélekben megtisztulva, bűneitől megszabadulva tér haza, jobb akar lenni, és jobbá szeretne tenni másokat. Élő hirdetője az evangéliumnak, mert a zarándok-út 

lelki telítettsége erre készteti őt.Élő hirdetője az evangéliumnak, mert a zarándok-út lelki telítettsége erre készteti őt. 

Az igazi zarándoklat nemcsak azoknak gazdagodás, akik azon részt vesznek, hanem azoknak is, akik közül a zarándok kiszakadt, akik őt lélekben kísérik és visszavárják.

A kereszténység kezdetekor Jeruzsálem volt - és azóta is az maradt - a legfőbb zarándokhely, hiszen ez számunkra már nemcsak a zsidóságnak, az Ószövetségnek szent helye, hanem az a hely, ahol a mi Megváltónk, Jézus Krisztus szenvedett, meghalt és feltámadt. Jeruzsálem az a város, ahol az egész üdvtörténet emlékei megtalálhatók, ahol az ősegyház élete kezdődött, ahonnan a kereszténység elterjedt. Ennek az egyháznak az élete, az imádsága és a szervezete az első századokban kisugárzó mintakép volt más egyházak számára. Ide tanulni jártak a zarándokok.

...nemcsak történelmi és teológia műveltségünk gazdagodik ezzel, de megtanulhatjuk a szent helyek tiszteletét és szeretetét, azt a kiegyensúlyozott, mindig az igazi értékekre figyelő türelmet, amelyre olyan nagy szüksége van ma is az állandó feszültségben élő embernek.

Dr. Keresztes Szilárd
ny. hajdúdorogi püspök
(Részlet az Eteria útinaplója című mű ajánlásából)

 

 

Zarándokolni jó

Zarándokolni jó.
Előre visz. Lépésről lépésre egyre közelebb a Cél felé.
De mi a cél? Látjuk-e? Értjük-e? Lépésről lépésre közelebb kerül. Lassan-lassan kirajzolódik. Egyre jobban látjuk, egyre jobban értjük. Ezért érdemes haladni. 


Bővebben

A zarándoklatról

Minden bemutatkozás során az ember arra tesz kísérletet, hogy bemutatva saját magát, egyben mások számára is ajánlja magát, egész lényét és egész egzisztenciáját. Most, talán tényleg - ha nem is egyetlen személyt -, de magunkat ajánljuk...


Bővebben